Günlük Hayatımızda Maruz Kaldığımız Radyasyonlar

Günlük hayatımızda doğal ve yapay olmak üzere çeşitli radyoaktiflere maruz kalırız. Bunlara yediğimiz besinleri, toprak ve suyu örnek verebiliriz.Radyoaktif maddelerin bir kısmını güneş, ışınlanmış besinler, radyasyon içeren besinler (muz, patates, havuç ), cep telefonu ve bilgisayar, duman detektörleri şeklinde sayabiliriz.

Günlük hayatımızda maruz kaldığımız radyasyonlar doğal (%88) ve yapay olmak üzere ikiye ayrılır. Doğal Radyasyon kaynaklarının başında uzaydan gelen kozmik ışınlar gelir. Vücudumuzdaki radyoaktif elementler ve yer kürede bulunan kısa yarı ömürlü radyoizotopların yaydığı gama ışınları da diğer doğal radyasyon kaynaklarıdır.

Tıbbi, zirai ve endüstriyel amaçla kullanılan X ışınları, Nükleer bomba denemeleri sonucu meydana gelen nükleer serpintiler, bazı tüketici ürünlerinde kullanılan radyoaktif maddeler başlıca yapay radyasyon kaynaklarındandır. Radyasyon yaşantımızda tıbbi uygulamalarla, endüstriyel uygulamalarla, araştırma ve eğitim amaçlı uygulamalarla ve güvenlik amaçlı uygulamalarla yer alır.

Tıbbi uygulamalar radyoloji, nükleer tıp ve radyoterapi olarak; endüstriyel uygulamalar ise radyografi, paratoner, radyoskopi ve ışınlanma olarak karşımıza çıkar. Radyasyondan korunmak için hızlı hareket edilmeli, temastan kaçınılmalı ve amaca uygun zırh malzemesi kullanılmalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir